Морско казино - Варна

      През 2015г.  за Морско казино Варна е изработен и одобрен от  Консултативния съвет към Община Варна  по опазване на архитектурното наследство   проект за цялостно обновяване на сградата, чрез основен ремонт и реконструкция. Проекта е одобрен впоследствие и от Националния институт за недвижимо културно-историческо наследство. Започват мащабен основен ремонт и реконструкция, завършили успешно на 1 ноември 2017г. с разрешение за ползване. На 19 ноември 2017г. сградата е осветена и започва функционирането си от уникалната за България арт-галерия.

     Застроената  площ е 1655 кв.м,  разположена върху поземлен имот с площ от 2957 кв.м, с обща   РЗП - 5270,91 кв.м, включващи  1218,90 кв.м  общи части, на което РЗП са разположени четири заведения, арт-галерия  и детски кът, като допълнително има и още  788 кв.м  прилежаща площ към ресторант „Син салон” - лятна градина с прекрасна морска панорама. Запазени са както силуетната линия, така и обема на съществуващата сграда, предвид обстоятелството, че тя е в среда на паметник на градинското и парково изкуство, поради което към нея има специфични изисквания.

Запишете се за нашия бюлетин

/ /