НАСТОЯЩЕ

До края на същата година е изработен проект, който е одобрен от  Консултативния съвет към Община Варна  по опазване на архитектурното наследство , за цялостно обновяване на сградата, чрез основен ремонт и реконструкция.

Запазени са както силуетната линия, така и обема на съществуващата сграда, предвид обстоятелството, че тя е в среда на паметник на градинското и парково изкуство, поради което към нея има специфични изисквания.Назад

Запишете се за нашия бюлетин

/ /